Smilšu spēles bilžu valoda

AICINĀJUMS apgūt tālākizglītības kursu “Smilšu spēles bilžu valoda” kā smilšu spēles terapijas metodi, kas balstās uz Doras Kalfas, K.G. Junga dzīļu psiholoģijas un humānistiskās psiholoģijas atziņām, lai varētu integrēt smilšu spēles terapijas metodi savā profesijā.

Kursa apjoms: 120 apmācības stundas – 2,5 gadi- (no tām 50 stundas dzīļu psiholoģijas studijas).

Gadā 4 divu dienu semināri, mācību laikā 80 supervīzijas stundas, pašpieredze, kazuistikas un simbola darbs.

Pieteikties līdz 30. martam 2019.g.

Pasniedzējas: Iveta Pļaviņa un Maija Biseniece

Smilšu spēle tālākizglītība 2019