LSĢPB vasaras skola 23.augustā

Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu vasaras skola – kopīga filmas fragmentu skatīšanās un analīze, vecāku programmas iepazīšana un supervīzijas notiks 2019. gada 23.augustā


PROGRAMMA
10:30 – 11:00 Reģistrācija
11:00 – 12:30 LSĢPB kopsapulce

KAFIJAS PAUZE

12:45 – 14:45 Esam kopā un tomēr atsevišķi.
Filmas “Pirms pusnakts” (“Before Midnight”, 2013) fragmentu noskatīšanās un diskusija par tiem ‘Diskusijas kafejnīcu’ formātā. Kādos atšķirīgos veidos varam domāt par pāra attiecībām. Atsvešinātība attiecībās. Filmu fragmentus sagatavojuši un diskusiju vadīs Ilona un Gatis Buši.

PUSDIENAS
15:45 – 16:15 Stāsts & refleksija par TBRI – Uzticībās balstītu attiecību veidošana. Aina Poiša.
Ieskats par vecāku izglītības programmu – uzticībā balstītas attiecības TBRI®️, kura ir raisījusi plašu interesi, pasakoties labdarības maratonam “Dod pieci!” un fondam “Plecs”. Programmā piedalījās vairāki LSĢPB biedri.
16:15 – 19:00 Supervīzijas
Atvērtās sistēmiskās supervīzijas un reflektējošās komandas. Iespēja dalīties pieredzē, supervizēties, rast jaunas idejas, savstarpēji bagātināties.
Supervizori – Aina Poiša, Sandis Ratnieks, Maija Biseniece.

Vieta – viesnīca “Daina”
Dalības maksa – 20 EUR
Dalības maksa jāiemaksā Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības kontā Nr. LV28HABA0551009324511. Banka: A/s „Swedbank”. Bankas kods: HABALV22 līdz 20.08.2019.

Saite lai reģistrētos – http://ejuz.lv/vasaras2019skola