Biedri

Biedri

 1. Abramova Ruta
 2. Agadžanjana Karīna
 3. Ašmane Kristīne
 4. Ādamsone Inga
 5. Bambāne Sarmīte
 6. Barševska Lilita
 7. Beināre Dace
 8. Biseniece Maija
 9. Biseniece Zinta
 10. Bite Mārīte
 11. Buša Ilona
 12. Bušs Gatis
 13. Caturova Kristīne
 14. Daude – Štramdiere Evija
 15. Dreimane Ligita
 16. Dudkina Aija
 17. Eglīte-Reiša Kristīne (bij. Veckrāce)
 18. Gaidis Ivars
 19. Gailīte Dace
 20. Gargurne Iveta
 21. Pļaviņa (bij.Gritāne) Egita
 22. Gulbe Kaija
 23. Jakovela Gunta
 24. Jurševska Inga
 25. Kalniņa Vita
 26. Kaminska Irina
 27. Kāle Andželika
 28. Kāpiņa Lelde
 29. Kārkliņa Vita
 30. Kirilova Vita (bij. Apsīte)
 31. Kutuzova Tatjana
 32. Laizāne Ilona
 33. Likova Andrija
 34. Lībiete Nansija
 35. Līdums Gatis
 36. Lielmane Iveta
 37. Martinsone Baiba
 38. Maže Kristīne
 39. Miglinieks Aldis
 40. Neimane Iluta
 41. Novikova Ilze
 42. Paleja Ilze
 43. Pirsko Laura
 44. Platpīre Inese
 45. Pļaviņa Iveta
 46. Poiša Aina
 47. Ratnieks Sandis
 48. Rāviņa Līga
 49. Razgaila Nora
 50. Rezgale Inna
 51. Rieksta Inese
 52. Rostoka Gunmāra
 53. Rozīte Valda
 54. Rozīte-Ķikse Ieva
 55. Rubīna Nida
 56. Rumkovska Agnese
 57. Sīpols Sangvids
 58. Skreitule-Pikše Inga
 59. Sondora Evita
 60. Stepīte Anna
 61. Štāle Sarmīte
 62. Sprūga Lolita
 63. Terehova Rudīte
 64. Toča Vija
 65. Trimda Gunārs
 66. Upeniece Iveta
 67. Ūsiņa Jolanta
 68. Vanaga Ilva
 69. Vidavska – Rusnaka Tatjana
 70. Vinogradova Olga
 71. Zariņa Ilona
 72. Zēlerte Vija

Informācija atjaunota 2019.gada 5.martā