Members

Members

 1. Abramova Ruta
 2. Agadžanjana Karīna
 3. Ašmane Kristīne
 4. Ādamsone Inga
 5. Bambāne Sarmīte
 6. Barševska Lilita
 7. Beināre Dace
 8. Biseniece Maija
 9. Biseniece Zinta
 10. Buša Ilona
 11. Bušs Gatis
 12. Daude – Štramdiere Evija
 13. Dreimane Ligita
 14. Dudkina Aija
 15. Eglīte-Reiša Kristīne (bij. Veckrāce)
 16. Gaidis Ivars
 17. Gailīte Dace
 18. Gargurne Iveta
 19. Gulbe Kaija
 20. Jakovela Gunta
 21. Jurševska Inga
 22. Kalniņa Vita
 23. Kāle Andželika
 24. Kāpiņa Lelde
 25. Kārkliņa Vita
 26. Kutuzova Tatjana
 27. Laizāne Ilona
 28. Likova Andrija
 29. Lībiete Nansija
 30. Līdums Gatis
 31. Lielmane Iveta
 32. Martinsone Baiba
 33. Maže Kristīne
 34. Miglinieks Aldis
 35. Neimane Iluta
 36. Novikova Ilze
 37. Paleja Ilze
 38. Pirsko Laura
 39. Platpīre Inese
 40. Pļaviņa Iveta
 41. Poiša Aina
 42. Ratnieks Sandis
 43. Rāviņa Līga
 44. Razgaila Nora
 45. Rezgale Inna
 46. Rieksta Inese
 47. Rostoka Gunmāra
 48. Rozīte Valda
 49. Rozīte-Ķikse Ieva
 50. Rubīna Nida
 51. Rumkovska Agnese
 52. Sīpols Sangvids
 53. Sondora Evita
 54. Skreitule-Pikše Inga
 55. Štāle Sarmīte
 56. Sprūga Lolita
 57. Terehova Rudīte
 58. Upeniece Iveta
 59. Ūsiņa Jolanta
 60. Vanaga Ilva
 61. Vidavska – Rusnaka Tatjana
 62. Vinogradova Olga
 63. Zariņa Ilona
 64. Zēlerte Vija

Information renewed on August 2017