Olga Vinogradova


Darba joma / specializācija

  • Sistēmiskā individuālā un ģimenes psihoterapija
  • Individuāli psiholoģiskā izpēte, psihodiagnostika
  • Profesionālas darbības supervīzija

Izglītība

  • Psiholoģijas maģistre, klīniskais psihologs. LU, 2001. g.
  • Ģimenes psihoterapeite. Igauņu Ģimenes Psihoterapijas Asociācija, 2004. g.
  • Sistēmiskais supervizors, Organizāciju konsultants. Ifs Institut fur Familientherapie, Systemische Supervision und Organisationsentwicklung, 2011. g.

Dalība organizācijās

  • Latvijas Ģimenes psihoterapijas biedrības biedre
  • Kognitīvi biheviorālo psihoterapeitu apvienības locekle
  • Latvijas Privātpraktizējošo psihiatru, psihoterapeitu apvienības locekle

Prakse

Privātprakse: Sīmaņa iela 14/16, Rīga, LV-1005

Darba valodas: Latvian, Russian, English

Kontaktinformācija

Tālrunis: +371 29482727

E-pasts: moc.l1611773758iamg@1611773758aglog1611773758oniv1611773758

Skype: vinogolga1