Lelde Kāpiņa

LPB sertifikāts spēkā līdz 2022.03.02.


Dzīve nav tāda, kādai tai vajadzētu būt. Dzīve ir tāda, kā ir.
Tikai tas, kā mēs ar dzīvi apejamies, rada atšķirību. V.Satīra

Darba joma / specializācija

  • Pāru un ģimeņu konsultēšana
  • Vecāku, audžuvecāku un adoptētāju konsultēšana
  • Mediācija un konfliktu risināšana

Izglītība

  • Sistēmiskā un ģimenes psihoterapija, (Baltijas Sistēmiskā apmācība sadarbībā ar IF Veinheim, 2015)
  • Profesionālais maģistra grāds pedagoģijā, supervizora kvalifikācija (RSU, 2020)
  • Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā (LU 2002)
  • Filozofa-pasniedzēja kvalifikācija (LU, 1993)
  • Mediācijas prasmju kursi, ģimenes mediācijas un pārrobežu ģimenes mediācijas izglītība un tālākizglītība (2007.-2015.)

Dalība organizācijās

Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrība, valdes locekle
Latvijas Supervizoru apvienība, sertificēta supervizore
Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrība, sertificēta smilšu spēles terapijas praktizētāja
Sertificēta mediatore, Sertificētu mediatoru padomes locekle (2014.-2018.)

Prakse

Privātprakse: Rīga, Maskavas iela 48a - 21a, Rīga LV-1003

Darba valodas: Latviešu, Krievu, Angļu

Kontaktinformācija

Tālrunis: 26118847

E-pasts: moc.l1611780969iamg@1611780969anipa1611780969k.edl1611780969el1611780969

Mājaslapa: