Tatjana Vidavska – Rusnaka


Savu dakteri pacienti nes sevī. Viņi ierodas pie mums nezinot par šo patiesību. Par vislielāko veiksmi var uzskatīt to gadījumu, kad mēs dodam iespēju ķerties pie darba pacienta iekšējam ārstam.

Dakteris Alberts Šveicers

Darba joma / specializācija

  • Pāru un ģimenes terapija
  • Vardarbība; krīzes situācijas

Izglītība

  • Ģimenes psihoterapeite – ģimenes psihoterapeites profesionālā līmeņa sertifikāts izsniegts Igaunijas ģimenes terapijas asociācijā
  • EMDR-terapeite un hipnoterapeite –  specializācija  „Klīniskā hipnoze un EMDR-terapija  darbā ar traumu”, profesionālā līmeņa sertifikāts izsniegts Krievijas Psihoterapijas Asociācijas klīniskās hipnozes institūtā
  • Mediatore – IM** integratīvā mediatora kvalifikācija
  • Sistēmiskā supervīzore, koučere un organizāciju sistēmiskā konsultante – profesionālā līmeņa sertifikāts izsniegts Vācijas Ģimenes sistēmiskas terapijas institūtā
  • Psiholoģijas maģistre

Dalība organizācijās

  • Latvijas Integrētās Mediācijas biedrība, no 2007. g.
  • Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrība, no 2005. g.
  • Latvijas Skolu psihologu asociācija, no 1993. g.

Prakse

Pieņem: Latgales Psiholoģiskās palīdzības centrs „Valentia”, Lāčplēša ielā 30 - 2, Daugavpils

Darba valodas: Latviešu, Krievu