Ģimenes psihoterapijas pakalpojums Latvijas ģimenēm

Līdz 2022.gada sākumam Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības psihoterapeiti (psihoterapijas speciālisti) sniegs bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijas ģimenēm ar bērniem. ESF līdzfinansētā projekta ietvaros pakalpojumu 10 stundu apmērā varēs saņemt vairāk kā 400 ģimenes visā Latvijā. Pakalpojums šobrīd tiek sniegts, izmantojot kādu no tiešsaistes platformām. Vairāk informācijas par projektu un iespēja pieteikties atrodama Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvās nodaļas mājas lapā.

LM informācija presei:

No 1. marta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvā nodaļa ESF līdzfinansētā projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros sāk nodrošināt ģimenēm ar bērniem bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijas. Ģimenes psihoterapijas konsultācijas notiks Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības psihoterapeitu (psihoterapijas speciālistu) vadībā.

Ģimenes psihoterapijas mērķis ir stiprināt ģimeni kā vienotu veselumu, palīdzot identificēt un mazināt problēmas, kas traucē ģimenes sekmīgai funkcionēšanai. Ģimenes psihoterapija rosina ģimenes locekļus mainīt neprasmīgas, savstarpēji noliedzošas attiecības ģimenē, veicina lielāku savstarpējo sapratni, iecietību un laipnību.

Ģimenes psihoterapijas konsultācijas var notikt gan visai ģimenei vienlaicīgi, gan arī citādi – vecākam ar bērnu, vecākiem bez bērniem, vairākiem ģimenes locekļiem vienlaikus vai arī kā individuālās konsultācijas. Jebkurā gadījumā – konsultācijas mērķis būs stiprināt ģimeni kopumā, atklāt tajā līdz šim slēptos resursus, pilnveidot un attīstīt sadarbības un konfliktu risināšanas prasmes utt.

Projekta ietvaros nodrošinātās psiholoģiskās konsultācijas būs ne īsākas par stundu un garākas par pusotru stundu, tās notiks vidēji reizi nedēļā. Katra ģimene varēs saņemt no vienas līdz desmit konsultācijām (kopējais stundu skaits vienas ģimenes konsultācijām nedrīkstēs pārsniegt desmit stundas), taču izņēmuma gadījumos terapeitisko sesiju skaits varēs tikt palielināts.

Sīkāka informācija par pakalpojumu atrodama https://www.bti.gov.lv/lv/gimenes-psihoterapijas-konsultacijas