Biedrība

Biedrība

Profesionāla organizācija, kas apvieno ģimenes psihoterapeitus ir “Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrība”, kuras mērķi:

 1. Veicināt sistēmiskās un ģimenes psihoteraspijas attīstību Latvijā;
 2. Veicināt sabiedrības izpratni par ģimenes attiecību jautājumiem, sistēmisko pieeju;
 3. Apvienot sistēmiskos, ģimenes psihoterapeitus un sistēmiskos supervizorus vienotā profesionālā organizācijā, veicinot profesionālās pieredzes apmaiņu;
 4. Organizēt un atbalstītpasākumus, kas vērsti uz sistēmiskās un ģimenes psihoterapijas popularizēšanu;
 5. Aizstāvēt Latvijas sistēmisko, ģimenes psihoterapeitu un sistēmisko supervizoru profesionālās intereses;
 6. Izstrādāt, realizēt, uzturēt apmācības un profesionālos standartus sistēmiskajā un ģimenes psihoterapijāLatvijā saskaņā ar Latvijas Psihoterapeitu biedrības (LPB), Eiropas Ģimenes psihoterapeitu asociācijas (EFTA) un Eiropas Psihoterapeitu Asociācijas (EPA) standartiem;
 7. Veikt sistēmisko, ģimenes psihoterapeitu un sistēmisko supervizoru sertifikāciju, veidot sistēmisko, ģimenes psihoterapeitu un sistēmisko supervizoru reģistru;
 8. Veicināt Latvijas sistēmisko, ģimenes psihoterapeitu un sistēmisko supervizoru ētikas principu ievērošanu;
 9. Sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām, reliģiskām, saimnieciskām organizācijām un uzņēmumiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs;
 10. Izplatīt infoermāciju par savu darbību, nodarboties ar izdevējdarbību un veikt citu publisko darbību;
 11. Veicināt pētniecisko darbību sistēmiskajā un ģimenes psihoterapijā.