Goda Balvas un atzinības

Goda Balvas un atzinības

No 2015. gada LSĢPB ir izveidojusi īpašu pateicību – Goda balvu biedriem un biedrības atbalstītājiem par īpašu ieguldījumu ģimenes psihoterapijas apmācīšanā, popularizēšanā un atbalstīšanā.

No 2015. gada tiek piešķirta arī pateicība par īpašu ieguldījumu LSĢPB darbībā.

Goda balva

Lindei fon Keizerlinkai Ģimenes psihoterapijas pamatlicējai Latvijā

Anitai Plūmei par nozīmīgu atbalstu ģimenes psihoterapijas attīstībai Latvijā

Gatim Bušam par ieguldījumu ģimenes psihoterapijas apmācībā Latvijā

Maijai Biseniecei par ieguldījumu sistēmisko supervizoru apmācībā Latvijā

Sandim Dūšelim par ieguldījumu ģimenes psihoterapijas attīstībā Latvijā un starptautiskas sadarbības veicināšanā

Sarmītei Bambānei par ieguldījumu ģimenes psihoterapijas popularizēšanā Latvijā

Pateicība

Grāmatvedei Skaidrītei Ančevskai par ilggadēju un uzticamu sadarbību ar biedrību.

Tulcei Ārijai Servutai par ilggadēju un uzticamu sadarbību ar biedrību.

 

GODA BALVA:

 

goda_balva