Goda biedri

Goda biedri

Linde fon Keizerlinka – Linde fon Keyserlingk

Linde fon Keizerlinka

 

 

 

 

 

 

 

 

Linde Tanne baronese fon Keizerlinka (Linde Tanne Baronin von Keyserlingk)

Autobiogrāfija

Esmu dzimusi Berlīnē 1932. gada 8. maijā kā barona un baroneses fon Keizerlinku meita. Agros bērnības gadus es pavadīju Angolā (Rietumāfrikā), kur vecākiem bija kafijas ferma, un ar vecmāmiņu Silēzijā. Vēlāk mūsu ģimene pārbrauca atpakaļ uz Silēziju (tagadējā Polijā), bet 1945. gadā mums nācās bēgt no Sarkanās armijas.

Mana ģimene zaudēja visu savu īpašumu un personiskās mantas divreiz — 1939. gadā Kurzemē un 1945. gadā Silēzijā. Kādu laiku mēs dzīvojām bēgļu nometnē, bet mans tēvs — cietumā Krievijā. Vēlāk vecāki imigrēja uz Korsiku (Francijā), kur viņiem piederēja neliela kivi ferma. Man bija septiņi brāļi, un es biju vienīgā māsa. Dzīvojot audžuģimenē Štutgartē, pabeidzu tur skolu. Pēc tam Tēlotājmākslas akadēmijā es studēju grafiku, mākslu un amatniecību, mākslas vēsturi un pedagoģiju. Es publicēju dokumentālu darbu sešos sējumos par jaunu mākslinieku, kurš gāja bojā Pirmajā pasaules karā.

1953. gadā es apprecējos ar Andreasu Tīlmanu (Andreas Thylmann). Mums bija seši bērni: pieci dēli un viena meita (1955–1968).

Pēc tam es studēju žurnālistiku un sāku strādāt uz pusslodzi Dienvidrietumu radiostacijā.

No 1975. gada es studēju humānistisko psiholoģiju un ģimenes terapiju Sanfrancisko (ņemot līdzi savus divus jaunākos bērnus) pie Virdžīnijas Satīras (Virginia Satir), Martina Kiršenbauma (Martin Kirschenbaum), Pola Vaclavika (Paul Watzlawick) un citiem.

Mākslas terapijas centrā un Junga institūtā es apguvu darba ar sapņiem un smilšu spēļu terapijas kursus (pie Džeimsa Hilmana (James Hillman) un Doras Kalfas (Dora Kalff)). Tas bija hipiju laiks.

1979.–1997. gadā es strādāju Štutgartes psihoterapijas centrā par ģimenes un pāru terapeiti. Es turpināju studijas pie Doras Kalfas un ietvēru smilšu spēles savā darbā. Es apguvu arī tā saucamās Milānas skolas metodi (Boskolo (Boscolo) un Kečins (Checcin)), un 12 gadus strādāju grupā ar ģimenēm, kurās ir psihiski slims cilvēks , kā arī publicēju ar šo tēmu saistītus rakstus vairākos žurnālos.

Līdztekus es regulāri strādāju kā ārštata darbiniece radiostacijā un vadīju raidījumu ciklu par psiholoģiju, psihoterapiju un izglītību, kā arī veidoju raidlugas bērniem. Es arī izveidoju trīs televīzijas filmas bērniem (kanālā ZDF) un uzraudzīju seriāla “Anderland” (Cita pasaule) tapšanu

(Journalistenpreis Entwicklungspolitik — žurnālistikas balva attīstības politikas jomā). Laika gaitā esmu publicējusi 30 grāmatas.

1982. gadā es apprecējos otrreiz — ar raidlugu režisoru Hartmutu Kirsti (Hartmut Kirste). Mēs adoptējām mazu meiteni no Tongas (Okeānijas).

Tad man bija privātprakse, un es biju pasniedzēja vairākos institūtos.

Es biju iesaistīta daudzās demonstrācijās pret spārnotajām raķetēm Vācijā un citviet.

Sadarbojoties ar universitātēm Osnabrikā un Rīgā, 1994. gadā es sāku mācīt ģimenes terapiju un smilšu spēļu terapiju Latvijā (kur 700 gadus bija dzīvojusi mana tēva ģimene, līdz tai bija jāaizbrauc 1939. gadā noslēgtā Molotova–Ribentropa pakta dēļ). Es sagādāju līdzekļus visai programmai, dibināju un vadīju to. Līdz ar to pirmo reizi šajā valstī tika praktizēta ģimenes terapija un smilšu spēļu terapija. Šī bija ļoti aizraujoša un rezultātiem bagāta pieredze, kā arī solis pretī nāciju samierināšanai. Četras manas grāmatas tika iztulkotas latviešu valodā, piecas — poļu, japāņu, ķīniešu, korejiešu un arābu.

Esmu pasniedzēja un terapeite ģimenes terapijas un sistēmiskās terapijas jomā (DGSF — Vācijas Sistēmiskās, konsultāciju un ģimenes terapijas biedrības sertifikāts un ECP — Eiropas sertifikāts psihoterapijā) un smilšu spēļu terapijas jomā (DGST — Vācijas Smilšu spēļu terapijas biedrība; ISST — Starptautiskā Smilšu spēļu biedrība), kā arī Vācijas autoru biedrības BDS dalībniece.

Kopš 2002. gada kopā ar vīru esam redaktori vācu žurnālam “Sandspiel Therapie”, kurš iznāk divreiz gadā. 2006.–2012. gadā biju iecelta par Vācijas Smilšu spēļu terapijas biedrības priekšsēdētāju. Es centos noteikt skaidrus šīs biedrības profesionālos standartus (vietnē), parādīt, ka smilšu spēļu terapija ir savienojama ar ģimenes terapiju, padarīt to pazīstamāku sabiedrībā (vasaras akadēmijā, presē), kā arī sniegt atbalstu izglītošanā Austrumeiropā (ES projekts Ščecinā). Tagad mums ir daudz labu draugu Latvijā un Polijā.

Mana ģimene bija saistīta ar 1944. gada 20. jūlija notikumiem — sazvērestību pret Hitlera varu (Henings fon Treskovs (Henning v. Treskow) bija mans onkulis). Pēc bērnības šausmu pilnās pieredzes, kurā redzēju nežēlību, nāvi un zaudējumus, visa mana dzīve ir veltīta tam, lai “padarītu pasauli labāku mūsu bērniem, bez ieročiem un kara, bet ar dziedēšanu un samierināšanu.”

Tas ir bijis ilgstošs uzdevums līdz pat šodienai.

Tagad mūsu bērni ir izauguši un dzīvo dažādās pasaules valstīs, viņiem ir savas ģimenes, un mums ir 12 mazbērni.

 

 

  • Latvijā izdota grāmata „Stāsti bērna dvēselei” (2006), kurā apkopotas iepriekš izdotās grāmatas “Stāsti bērna dvēselei” (1998), “Šķiršanās un tikšanās” (2000), “Tavas asaras uz mana vaiga” (2000), “Stāsti pag draudzību” (2002) “

Stāsti bērna dvēselei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Latvijā izdota grāmata “Uz trejdevīto ķēniņvalsti”(2007).

Uz_trejdeviito_keeninvalsti_Linde_fon_Keizerlinka

 

  • 2010. gadā ieguvusi “LPB Goda balvu” par nozīmīgu ieguldījumu psihoterapijas kā neatkarīgas profesijas popularizēšanā Latvijas sabiedrībā.

LPB Goda balva

 

 

 

 

 

Kopš 2009. gada Latvijas Psihoterapeitu biedrībā ir izveidots apbalvojums “ LPB Goda balva”. Šis apbalvojums tiek piešķirts reizi gadā 3 nominācijās:

  • Par nozīmīgu ieguldījumu psihoterapijas kā neatkarīgas profesijas popularizēšanā Latvijas sabiedrībā;
  • Par ievērojamu ieguldījumu LPB atpazīstamības un attīstības veicināšanā;
  • Par izciliem sasniegumiem profesionālajā un zinātniski-pētnieciskajā darbā.

 

Pasniedzēji un studenti Latvijā kopā ar Lindi fon Keizerlinku (2008. g.)

pasniedzeeji un studenti ar Lindi fon Keizerlinku

 

 

Arists fon Šlipe – Arist von Schlippe

Arists_fon_Slipe

Īsa biogrāfija

Prof. Dr. phil. Arists fon Šlipe, diplomēts psihologs, psihoterapeits, sistēmiskais ģimenes psihoterapeits. Vitenes/Herdekes Universitātes (Vācija) Ģimenes uzņēmumu vadības un attīstības dinamikas katedras vadītājs, pirms tam 23 gadus strādājis Osnabrikas Universitātes (Vācija) Klīniskās psiholoģijas un psihoterapijas katedrā. Šobrīd Vitenes Ģimenes uzņēmumu institūta (WIFU) direktors.

Adrese:
Private Universität Witten/Herdecke
Alfred-Herrhausenstr. 50
D-58448 Witten
Tālrunis: +49-2302-926-513
Fakss: +49-2302-926-561
E-pasts: ed.hw1718679903-inu@1718679903eppil1718679903hcs1718679903 vai ed.so1718679903u@epp1718679903ilhcs1718679903Mājaslapa: http://www.uni-wh.de/wifu

 

Biogrāfija:

Prof. Dr. phil. Arists fon Šlipe, diplomēts psihologs, dzimis 1951. gadā, 1976. gadā ieguvis psihologa diplomu Hamburgas Universitātē (Vācija), 1986. gadā aizstāvējis doktora disertāciju Osnabrikas Universitātē, kurā 2001. gadā ieguvis arī habilitētā doktora grādu filozofijā. Kopš 2005. gada Vācijas privātās Vitenes/Herdekes Universitātes Ģimenes uzņēmumu vadības un attīstības dinamikas katedras vadītājs un Vitenes Ģimenes uzņēmumu institūta (WIFU) akadēmiskais direktors. Pirms tam 23 gadus strādājis Osnabrikas Universitātes (Vācija) Klīniskās psiholoģijas un psihoterapijas katedrā. Apmācīttiesīgs sistēmiskais psihoterapeits, sertificēts supervizors un koučs, Veinheimas Sistēmiskās izglītības un attīstības institūta apmācīttiesīgs psihoterapeits, žurnāla “Familiendynamik” līdzizdevējs.

Viņa pētniecisko interešu lokā ir psiholoģiskās problēmas ģimenes uzņēmumos, jo īpaši ģimenes stratēģija un ģimenes vadība, konflikti un konfliktu vadība ģimenes uzņēmumos, ģimenes uzņēmumu pēctecība, stāstu loma ģimenes uzņēmumos (“Stāstu spēks”), vērtību nodošana un uzņēmuma kultūra, uzņēmējdarbība vairākās paaudzēs.

Svarīga pētnieciskā darba joma ir ģimenes psihoterapija un sistēmiskais vecāku koučings.

Galvenās publikācijas:

 

–          Lehrbuch der systemischen Therapie und Bera­tung (2012)
(līdzautors J. Schweitzer, 11. pilnīgi no jauna pārstrādātais izdevums, grāmata
tulkota 7 valodās)

–          Feindbilder – Psychologie der Dämonisierung (2007)
(līdzautori H. Omer un N. Alon)

–          Familienunternehmen verstehen. Gründer, Gesellschafter, Generationen (2008)
(līdzautori A. Nischak un M. ElHachimi, grāmata piedzīvojusi 2 izdevumus)

–          Große deutsche Familienunternehmen. Generationenfolge, Familienstrategie und Unternehmensentwicklung (2011)
(līdzautori M. Plate, T. Groth un V. Ackermann)

 

Izvērsta biogrāfija

Prof. Dr. phil. Arists fon Šlipe, diplomēts psihologs, dzimis 1951. gadā, psihoterapeits, Vācijas privātās Vitenes/Herdekes Universitātes Ģimenes uzņēmumu vadības un attīstības dinamikas katedras vadītājs, pirms tam 23 gadus strādājis Osnabrikas Universitātes (Vācija) Klīniskās psiholoģijas un psihoterapijas katedrā. Šobrīd Vitenes Ģimenes uzņēmumu institūta (WIFU) direktors. Veinheimas Sistēmiskās izglītības un attīstības institūta apmācīttiesīgs psihoterapeits un treneris.

Zinātniski pētnieciskās darbības virzieni:

Ģimenes stratēģijas, ģimenes vadība, uzņēmuma pārņēmēju koučings, stāstu loma ģimenes uzņēmumā (“Stāstu spēks”), vērtību nodošana un uzņēmuma kultūra, konfliktu vadība, uzņēmējdarbība vairākās paaudzēs, sistēmiskais vecāku koučings nevardarbīgās pretošanās gadījumā.

Amatpienākumi:

–       Apmācīttiesīgs sistēmiskais psihoterapeits, koučs un supervizors (SG sertifikāts), Veinheimas Ģimenes psihoterapijas institūta apmācīttiesīgs psihoterapeits un supervizors.

–       1999–2005 Berlīnes Sistēmiskās biedrības (SG) priekšsēdētājs.

–       Līdzizdevējs žurnāliem “Familiendynamik” (Klett-Cotta), “Konfliktdynamik” (Klett-Cotta izdevēju padomes loceklis), “Systhema” (Institut für Familientherapie, Weinheim); 2000–2006 “Psychotherapie im Dialog” (Thieme-Verlag)

–       Zinātniskais konsultants žurnālos “Organisationsberatung, Supervision, Coaching” (Verlag für Sozialwissenschaften), “Kontext” (Vandenhoeck & Ruprecht), “Familienunternehmen und Stiftungen” (Bundesanzeiger Verlag)

–       Grāmatu sērijas “Systemische Forschung” zinātniskais konsultants izdevniecībā Carl-Auer-Systeme-Verlag, Heidelberg

–       Osnabrikas Vēža fonda zinātniskais eksperts

–       Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrības, Berlīnes Sistēmiskās biedrības, Ešveileres Konsultēšanas, pedagoģijas un psihoterapijas profesionālās biedrības (BVPPT) goda loceklis

Vairāku publikāciju autors par dažādām tēmām:

–       Sistēmiskā konsultēšana, terapija, supervīzija

Schlippe, A. v., Schweitzer, J. (2012). Lehrbuch der systemischen Therapie und Bera­tung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (11. vollständig neu bearbeitete Auflage), (grāmata tulkota 7 valodās)

Schweitzer, J., Schlippe, A. v. (2006). Lehrbuch der systemischen Therapie und Bera­tung II: Das störungsspezifische Wissen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

Schlippe, A.v., El Hachimi, M., Jürgens, G. (2003). Multikulturelle systemische Praxis. Ein „Reiseführer“ für Beratung, Therapie und Supervision. Heidelberg: Carl Auer Systeme

Schlippe, A.v., Schweitzer, J. (2009). Systemische Interventionen: Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht/Facultas

–       Konfliktu vadība un konfliktu koučings

Omer, H., Schlippe, A.v. (2004). Autorität durch Beziehung. Gewaltloser Widerstand in Beratung und Therapie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (grāmata piedzīvojusi četrus izdevumus)

Omer, H., Alon, N., Schlippe, A.v. (2007). Feindbilder. Psychologie der Dämonisierung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

Omer, H., Schlippe, A.v. (2009). Stärke statt Macht. Neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

Schlippe, A.v., Grabbe, M. (Hg.) (2007). Werkstattbuch Elterncoaching. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

–       Ģimenes uzņēmumi

Kellermanns, F., Schlippe, A.v. (2012). Konflikte in Familie und Unternehmen erkennen, managen und vermeiden. In: Koeberle-Schmidt, A., Fahrion, H.-J., Witt, P. (Hg.), Family Business Governance. Berlin: Erich Schmidt, S. 429-441 (2. völlig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage)

Plate, M., Groth, T., Ackermann, V., Schlippe, A.v. (2011). Große deutsche Familienunternehmen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

Schlippe, A.v. (2011). Besonderheiten von Familienunternehmen und Unternehmer­familien. In: Rüsen, T. (Hg.), Familienunternehmen erfolgreich sanieren. Der Einfluss des Familienfaktors bei Restrukturierungen. Berlin: Erich Schmidt, S. 19-42

Schlippe, A.v. (2012). Werte und Wertewandel in Familienunternehmen am Beispiel der Unternehmensnachfolge. In: Hennerkes, B.-H., Augustin, G. (Hg.), Wertewandel mitgestalten. Gut handeln in Gesellschaft und Wirtschaft, Freiburg: Herder, 367-385.

Schlippe, A.v., Nischak, A., El Hachimi, M. (Hg.)(2008). Familienunternehmen verstehen. Gründer, Gesellschafter, Generationen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

Schlippe, A.v. (2009). Psychologie der familieninternen Nachfolge von Familienunternehmen. In: Kirchdörfer, R. et al. (Hg.), Familienunternehmen in Recht, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. München: C.H.Beck, S. 39-56

 

Īsa biogrāfija angļu valodā – SHORT BIOGRAPHY IN ENGLISH

Prof. Dr. Arist v. Schlippe

Chair in “Leadership and Dynamics in Family Business” and academic director of the “Witten Institute for Family Business” (WIFU) at the Faculty of Management and Economics, Witten/Herdecke University, Germany. Graduation and PhD in psychology, specification in family therapy and family psychology, postdoctoral lecture qualification in clinical psychology and psychotherapy, licensed psychological psychotherapist, licensed teacher for systemic therapy and supervision (SG, Berlin). Numerous publications, amongst others the “Teaching book for systemic family therapy” (11th edition, translated into seven languages).

Research topics: Family Strategy and Family Governance; Succession; Role of Stories and Value Transmission in Business Families; Transgenerational Entrepreneurship; Negotiation and Conflict Resolution; Parental Coaching.

Homepage: www.wifu.de, Email: ed.hw1718679903-inu@1718679903eppil1718679903hcs1718679903

Address:
Universität Witten/Herdecke
Alfred-Herrhausenstr. 50
D-58448 Witten
Tel.: +49-2302-926-513, Fax: +49-2302-926-561
Mail: ed.hw1718679903-inu@1718679903eppil1718679903hcs1718679903Web: http://www.uni-wh.de/wifu

 

Hartmuts Kirste fo Keizerlinks – Harmut Kirste fon Keyzelning

Plašāka informācija tiek gatavota, aicinam mūs apmaklēt pēc laika.

 

Kira Jarv – Kiira Järv

Plašāka informācija tiek gatavota, aicinam mūs apmeklēt pēc laika.