Darbs ar pāri

Darbs ar pāri

Ģimenes psihoterapija pāriem

Ģimenes sistēmiskā psihoterapija jau daudzus gadus tiek sekmīgi pielietota terapeitiskajā darbā ar pāriem.

Kāds pazīstams pāru terapeits reiz ir sacījis, ka laulāto attiecībās visas nelaimes ceļas tikai no divām problēmām: Pirmkārt no tā, ka laulībā netiek piedzīvots tas, ko cilvēks tur ir vēlējies piedzīvot, un otrkārt no tā, ka cilvēks laulībā piedzīvo pavisam ne to, ko kādreiz ir cerējis tur piedzīvot. Šie divi lakoniskie secinājumi apraksta to, ar ko agri vai vēlu sastopas teju vai ikvienas pāru attiecības.

Ir vismaz trīs galvenās lietas, ko partneri sagaida pāra attiecībās. Tās ir – stabilitāte, drošība un paredzamība. Ja kāda no šīm lietām „klibo,” vai to ilgstoši neizdodas piedzīvot, pāra attiecībās var iestāties krīze, un tad var palīdzēt konsultācijas pie ģimenes psihoterapeita.

Psihoterapijas gaitā nereti izrādās, ka pie problēmām kādā no augstāk minētajām trim lietām ir noveduši kādi citi, ikdienišķāki faktori. Tie var būt varas sadalījums starp pāra dalībniekiem, lēmumu pieņemšanas mehānismi, kompromisu atrašanas iemaņas, komunikācijas grūtības, individuālas vienas vai abu pāra pušu psiholoģiskās problēmas. Tie tad arī ir jautājumi, ar kuriem nodarbojas ģimenes psihoterapeits pāru terapijā.

Latvijā šobrīd nav iespējams apgūt šauri specializēto pāru psihoterapeita profesiju. Tāpēc ar pāriem pārsvarā strādā ģimenes psihoterapeiti, kuru profesionālajā sagatavošanā liela daļa laika tiek atvēlēta tieši pāru psihoterapijas iemaņu apgūšanai.

Pāru terapijā sesijas ilgums ir garāks par individuālajā terapijā pieņemto standartu (45-50 minūtes). Īpaši kad ar pāri strādā divi terapeiti, sesija ilgst 1 stundu vai ilgāk (pēc vienošanās). Arī sesiju biežums var mainīties no vienas reizes nedēļā līdz vienai vai divām reizēm mēnesī, kas savukārt ir atkarīgs gan no pāra vajadzībām, gan arī iespējām kopā nokļūt pie terapeita (ja pāris dzīvo citā pilsētā nekā terapeits).

 

Raksta autors: Gatis Līdums