Ģimenes psihoterapijas vēsture Latvijā

Ģimenes psihoterapijas vēsture Latvijā

Latvijā ģimenes terapija aizsākās 1995.gadā.

Tika uzsāktas pirmās apmācības  sistēmiskajā ģimenes terapijā, ko piedāvāja un nodrošināja apmācīttiesīgi ģimenes psihoterapeiti un supervizori: Linde von Keyserlingk, Arist von Schlippe, Michael Grabbe un citi ģimenes psihoterapeiti no Osnabrikas universitātes(Vācija).

Tika apmācīti 19 ģimenes psihoterapeiti, kam bija dažādas bāzes izglītības – psihologi,

pedagogi, sociālie darbinieki, mediķi, teologs. Šis projekts tika realizēts sadarbībā ar

Latvijas Ģimenes centru, kura vadītāja bija psihoterapeite Anita Plūme. 1999.gadā pirmie ģimenes psihoterapeiti Latvijā ieguva Osnabrikas universitātes un un Latvijas  Ārstu

Pēcdiploma Apmācības un Kvalifikācijas Celšanas institūta diplomu.1999. gadā Lindes von Keyserlingk programma saņēma balvu no Veinheimas(Vācija) ģimenes terapijas institūta “Par darbu grūtos apstākļos”.

Pēc izglītības saņemšanas pirmās ģimenes psihoterapeitu prakses atvēra: Ilona un Gatis Buši, Līga Rāviņa, dr.Aldis Miglinieks, Maija Biseniece, Zinta Biseniece,dr.Iveta Pļaviņa, dr.Gunta Jakovela, Sandis Ratnieks, Vita Kārkliņa, Arnolds Cerbulis, Sandis Kristers Dūšelis, Aina Poiša,Inta Šņoriņa.

Juris Blumbergs, dr.Juris Batņa, dr.Indra Upmiņa, dr.Andis Kalvišķis, dr.Viesturs Rudzītis,  integrēja iegūtās zināšanas savās psihoterapeitu praksēs.

1997.gadā tika dibināta Latvijas ģimenes psihoterapeitu biedrība, skat.www.gimenespsihoterapija.lv

Tieši ģimenes psihoterapijā pirmo reizi tika izmantota smilšu spēles terapija, īpaši darbā ar bērniem.

2002.gadā pēc apmācīttiesīgo pasniedzēju kvalifikācijas iegūšanas 10 ģimenes terapijas pasniedzēji izveidoja mācību programmu ģimenes terapijā, kas nodrošināja iespēju saņemt kvalitatīvu izglītību no vietējiem pasniedzējiem.

2004.gadā vēl 22 ģimenes terapeiti ieguva ģimenes psihoterapeita  kvalifikāciju.Programmu realizēja projekta vadītājs bija Jurii Mannik, bērnu psihiatrs, ģimenes terapijas pasniedzējs un supervizors no Stokholmas (Zviedrija). Vieslektors – Bo Montan, ģimenes psihoterapeits, supervizors un ģimenes terapijas pasniedzējs ar privātpraksi Stokholmā (Zviedrija)sertificēti ģimenes terapijas pasniedzēji no Igaunijas Ģimenes Terapijas Asociācijas – Kiira Jarv, Iris Podar, Aita Keerberg, Ulle Luts, Reet Montonen. Finansiāli projektu atbalstīja East European Committee (Zviedrija).

2006.gadā Latvijas ģimenes psihoterapeitu biedrība iestājās EFTA, Eiropas ģimenes terapijas asociācijā.

2011.gadā sadarbībā ar Esenes (Vācija)sistēmiskās ģimenes terapijas, supervīziju un organizāciju attīstības institūtu, sistēmiskā supervizora izglītību ieguva 21 ģimenes psihoterapeiti.

2011/2012. gadā tika uzsāktas 2 jaunas apmācību programmas sistēmiskajā ģimenes terapijā.

1.”Dzimtaskoks”, vadītāja Maija Biseniece un pasniedzēju komanda; pieaicinātiem ārzemju pasniedzējiem.

2.”Baltijas Sistēmiskais institūts” apmācība sistēmiskajā terapijā, ko realizē “Ģimenes psihoterapeitu kopprakse” Ilona un Gatis Buši sadarbībā ar Veinheimas sistēmiskās terapijas institūtu (Vācija).

 

“Latvijas ģimenes psihoterapeitu biedrība”, tagad “Latvijas sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrība”  un tās biedri ir piedalījusies vairākos Rīgas Domes publiskajos iepirkumos.

2013.,2014. un 2015.”Publiskās lekcijas Rīgas vecākiem”, “Nevarmācīgā pretošanās bērnu agresīvai uzvedībai”, „Bērna pozitīvā vadīšana un attīstīšana”, u.c.

 

Raksta autore: Ilona Buša