Individuālā sistēmiskā psihoterapija

Individuālā sistēmiskā psihoterapija

Ģimenes sistēmiskā psihoterapijā strādā ne tikai ar pāriem un  ģimenes sistēmām, bet arī ar individuālajiem klientiem. Ģimenes psihoterapeitu darba virzieni ar individuāliem klientiem ir dažādi.Tie nereti atspoguļo pašu terapeitu iegūtās izglītības nianses un specifiku. Individuālajā sistēmiskajā terapijā tiek izmantotas psihodinamiskā, strukturālā, komunikāciju, biheviorālā, kognitīvā, humānistiskā un vēl citas, mazāk pazīstamas pieejas.

Tas, kas galvenokārt padara individuālo sistēmisko terapiju atšķirīgu no citiem individuālās psihoterapijas veidiem ir tas, ka psihoterapijas procesā tiek uzsvērta  klienta izcelsmes ģimenes/ kodolģimenes ietekme un nozīme cilvēka personības tapšanā. Individuālā sistēmiskā terapija piedāvā klientam iespēju izpētīt un apzināties viņa izcelsmes ģimenē vairāku paaudžu laikā valdījušās vērtības, komunikācijas „musturus,” attiecību modeļus, kā arī to ietekmi uz viņa dzīves stilu šeit un tagad.

Individuālās sistēmiskās terapijas ilgums ir ļoti dažāds – no dažām reizēm līdz vairākiem gadiem, kas pamatā ir atkarīgs no klienta vajadzībām.

Individuālajā sistēmiskajā terapijā visbiežāk klients ar savu terapeitu tiekas vienu reizi nedēļā uz sesiju, kas ilgst 45-50 minūtes.

 

Raksta autors: Gatis Līdums