Inna Rezgale


Kāpšana kalnos paredz ceļu augšup un lejup…

Darba joma / specializācija

 • vecāku konsultēšana;
 • individuālā terapija;
 • individuālās un grupu supervizijas;
 • vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija

Izglītība

 • sistēmiskā supervizore un organizāciju konsultante (2009.-2011.)
 • sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (kvalifikācija: klīniskais psihologs), Latvijas Universitāte (2006.-2008.g)
 •  ģimenes psihoterapijas studijas (2001.-2004.)
 • sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, Latvijas Universitāte 1998.g

Dalība organizācijās

 • LSĢPB – Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrība
 • LPB – Latvijas Psihoterapeitu biedrība
 • LSPA – Latvijas Skolu psihologu asociācija

Prakse

Pieņem: Psiholoģiskās palīdzības un atbalsta dienests / Cēsis, L. Katrīnas iela 2, 3. stāvā; Valmiera

Darba valodas: Latviešu, Krievu

Kontaktinformācija

Tālrunis: 29124011

T.reģ.: 64122479

E-pasts: moc.l1614652332iamg@1614652332elagz1614652332er.an1614652332ni1614652332

t.reģ. 64107039