Aktualitātes

Latviski iztulkota G.Hītera grāmata “Dzīvojot nemīlestībā, kļūstam slimi”

Ir pieejama Vācijas populārākā neirobiologa un smadzeņu pētnieka Geralda Hītera jaunākais darbs “Dzīvojot nemīlestībā, kļūstam slimi“, ko tulkojusi LSĢPB atbalsta biedre, topošā sistēmiskā terapeite Laura Tidriķe.  Tā palīdz gūt jaunu skatījumu uz mūžseno “pašdziedināšanās” tēmu un papildina atziņas, ko lasītāji guvuši jau iepazīstoties ar G.Hītera grāmata “Ko darīt ar bailēm? Par mākslu pieņemt dzīves neparedzamību“. […]

Ģimenes psihoterapijas pakalpojums Latvijas ģimenēm

Līdz 2022.gada sākumam Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības psihoterapeiti (psihoterapijas speciālisti) sniegs bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijas ģimenēm ar bērniem. ESF līdzfinansētā projekta ietvaros pakalpojumu 10 stundu apmērā varēs saņemt vairāk kā 400 ģimenes visā Latvijā. Pakalpojums šobrīd tiek sniegts, izmantojot kādu no tiešsaistes platformām. Vairāk informācijas par projektu un iespēja pieteikties atrodama Valsts bērnu […]

Mūsu Linde

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo, Un siltums, ko izstaro sirds, Tas nezūd, tas paliek un mirdz. (V. Egle) Izsakām visdziļāko līdzjūtību Hartmut Kirste von Keyserlingk un visai ģimenei, mūsu Lindei aizejot mūžībā. Ar sirsnību un pagodinājumu mēs Lindi fon Keizerlinku turēsim sirdīs, – Dzimtenē un Kurzemē: “Pūt, vējiņi, dzen laiviņu, aizdzen mani Kurzemē.” Mēs esam bagāti […]

Arista fon Šlipes atklātā vēstule Bertam Hellingeram

Arista fon Šlipes atklātā vēstule Bertam Hellingeram: Arist von Schlippe vestule 2.5.2004  (Atbildīgā persona Preses likuma izpratnē ir vēstules autors.) Privātdocents Dr.phil. Arists fon Šlipe, mācību grāmatas “Sistēmiskā psihoterapija un konsultēšana” autors   Herrn Bert Hellinger Urbanweg 83471 Bischofswiesen   Mīļais Bert! Man ir ļoti grūti rakstīt šo vēstuli, bet tas ir jādara. Tā ir […]