Aktualitātes

Mūsu Linde

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo, Un siltums, ko izstaro sirds, Tas nezūd, tas paliek un mirdz. (V. Egle) Izsakām visdziļāko līdzjūtību Hartmut Kirste von Keyserlingk un visai ģimenei, mūsu Lindei aizejot mūžībā. Ar sirsnību un pagodinājumu mēs Lindi fon Keizerlinku turēsim sirdīs, – Dzimtenē un Kurzemē: “Pūt, vējiņi, dzen laiviņu, aizdzen mani Kurzemē.” Mēs esam bagāti […]

Arista fon Šlipes atklātā vēstule Bertam Hellingeram

Arista fon Šlipes atklātā vēstule Bertam Hellingeram: Arist von Schlippe vestule 2.5.2004  (Atbildīgā persona Preses likuma izpratnē ir vēstules autors.) Privātdocents Dr.phil. Arists fon Šlipe, mācību grāmatas “Sistēmiskā psihoterapija un konsultēšana” autors   Herrn Bert Hellinger Urbanweg 83471 Bischofswiesen   Mīļais Bert! Man ir ļoti grūti rakstīt šo vēstuli, bet tas ir jādara. Tā ir […]

LSĢPB vasaras skola 23.augustā

Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu vasaras skola – kopīga filmas fragmentu skatīšanās un analīze, vecāku programmas iepazīšana un supervīzijas notiks 2019. gada 23.augustā